Pedagogisk puff

Pedagogik. Till största delen är det sådant jag sysslat med på betald arbetstid under de senaste åren. Den sista tiden har jag försökt omsätta en del av de erfarenheterna i blogform. Det vill säga leverera några mer eller mindre genomtänkta reflektioner om material jag använt i undervisning på olika nivåer, resultaten de eventuellt haft och inte minst analyser av det vi på på svengelska plägar benämna extracurriculära aktiviteter som förhoppningsvis har en meningsfull funktion i det stora oändliga hela… Det senaste inlägget handlar om teaterföreställningen ”Apatiska för nybörjare” i en uppsättning av Skara skolscen. Det ska inte bli det sista. Om Gud är god och vi får leva, som det brukar heta i vissa sammanhang, kommer det efterhand fler inlägg på Schemabrytande chockterapi.